Free Download 王傑-家太遠了 mp3

王傑Artist info Dave Wong Born October 20, 1962 in Yonghe City, Taiwan as Wong Wen Ching. He is also known in Mandarin Chinese as Wang Chieh and in Cantonese as Wong Kit. He is a Chinese pop star from the late 1980s. His works include A Game A Dream, Forget You Forget Me, Whether Or Not I Really Have Nothing" and In Order To Love Life Dream etc... Read more
Tags:


王傑 Dave Wang - 家,太遠了


懷念金曲-王傑_家太遠了
懷念金曲-王傑_家太遠了.


王傑 Dave Wang ~ 亞細亞的孤兒 + 家 太遠了


王傑 家,太遠了
This is one of my favorites. Dave performed this song so well! 专辑名称:异域(电影原声带) 演唱歌手:王杰专辑类型:国语1CD 出品公司:飞碟唱片出版日期...


《異域》電影原聲 --- 家,太遠了(A Home Too Far)
专辑名称: 异域电影原声带发行公司: 飞碟企业有限公司发行日期: 1990年08月导演:朱延平/ 演唱:王杰/ 作曲、编曲、演奏:Ricky Ho 中文专...


王傑 家,太遠了(A Home Too Far)
A Home Too far Lyrics: Chen Da Li; Music: Ricky Ho Home, is too far, is it only because of time and distance? Dream, is too long, seems really to escape hopelessness Death's been...


王傑 * 亞細亞的孤兒 《國語》
收錄在《異域》 電影原聲帶出版發行:飛碟唱片/ 1990年8月影像轉自:傑迷KD的DIY剪接及KTV制作.


王傑家太遠了ktv
很多很多可憐的人和孩子流落在街頭.不管再衣索比亞還是再我們台灣.我們都該好好的想想.如果身在幸福中的朋友們.要珍惜目前的一切.要多幫忙身邊...


彭鴻瑜的歌唱演出-王傑家太遠了


王傑 Dave Wang – 愛得太多 Too Much Love (official官方完整版MV)
收錄於1994年7月11日發行《候鳥》專輯[♬ 數位聽歌& 實體購買] 候鳥: https://TWBC.lnk.to/7GhuK_WangLY 歷年作品: https://lnk.to/DaveWangLY -------------------------------...


個人翻唱的家太遠了(原唱:王傑)


Vương Kiệt-Nhà Sao Quá Xa-家太遠了(Jia Tai Yuan Liao)-王傑-A Home Too Far
Ca khúc chủ đề của phim Dị Vực(異域) Lạy trời up cái Mv này đừng có chết kênh.


王傑 Dave Wang – 我 Myself (official官方完整版MV)
收錄於1993年1月6日發行《我》專輯[♬ 數位聽歌& 實體購買] 我: https://TWBC.lnk.to/Myself_WangLY 歷年作品: https://lnk.to/DaveWangLY -------------------------------------...


王傑 回家
1993年臺灣和大陸通過衛星連綫,共同舉辦春節聯歡晚會,傑哥在臺灣為兩岸的同胞演唱了《回家》。


王杰 Dave Wang - 回家[歌词]
支持正版: iTunes - https://goo.gl/K3wi6k Spotify - https://goo.gl/BkyZhm KKBOX - https://goo.gl/iLA31r 本歌词视频,只供试听之用。所有歌曲和音乐的版权,皆归各所...


王傑 亞細亞的孤兒 2003版
臺灣我愛的愛我的經典慈善演唱會.


王傑 — 回家 《回家》EP 1992


王傑 Dave Wang – 路 Road (official官方完整版MV)
收錄於1993年7月6日發行《路》專輯數位聽歌: https://TWBC.lnk.to/Road_WangLY 歷年作品: https://lnk.to/DaveWangLY -----------------------------------------------------------...


懷念金曲-王傑_幾分傷心幾分癡
懷念金曲-王傑_幾分傷心幾分癡.


王傑 Dave Wang – 希望 I Wish (official官方完整版MV)
收錄於1992年7月3日發行《英雄淚》專輯[♬ 數位聽歌& 實體購買] 英雄淚: https://TWBC.lnk.to/mgO8n_wangLY 歷年作品: https://lnk.to/DaveWangLY --------------------------...


王杰 浪子心声
2000年Giving for Children演唱会.


個人翻唱家太遠了改編慢版


王傑 孤鹰
孤鹰[专辑:ALL BY HIMSELF,1992] 飞碟DIY.


王傑 Dave Wang ~ 紅塵有你 + 無悔無憾 + 我 + 什麼時候才能夠 + 我還是永遠的愛著你 + 當你說要走 + 你就真的丟下我 + 夢會醒 + Baby I'm Your Man +


王傑-心痛


懷念金曲-王傑_忘了你忘了我(4)
懷念金曲-王傑_忘了你忘了我(4)


王傑 我(飛碟巨星)
1993年《我》專輯。周末嘉年華专辑名称:我演唱歌手:王杰专辑类型:国语1CD 出品公司:飞碟唱片出版日期:1993年01月专辑介绍:...


懷念金曲-王傑.張雨生.邰正宵.姚可傑.星星.月亮.太陽.七匹狼_永遠不回頭
懷念金曲-王傑.張雨生.邰正宵.姚可傑.星星.月亮.太陽.七匹狼_永遠不回頭.


王傑 Dave Wang – 情願不自由 Rather be Tied (official官方完整版MV)
收錄於1995年10月發行《情願不自由》專輯數位聽歌: https://TWBC.lnk.to/IJ32S_WangLY 歷年作品: https://lnk.to/DaveWangLY ------------------------------------------------------...


王傑 Dave Wang – 英雄淚 Tears Of A Hero (official官方完整版MV)
收錄於1992年7月3日發行《英雄淚》專輯[♬ 數位聽歌& 實體購買] 英雄淚: https://TWBC.lnk.to/mgO8n_wangLY 歷年作品: https://lnk.to/DaveWangLY --------------------------...


Social Link's
Ads
Last Downloaded songs
Top Downloaded songs
How download ?
For download free 王傑-家太遠了.mp3
1.Press download button
2.Awaiting downloading finish,
3.And download for free 王傑-家太遠了.mp3